Först 1979 togs stämpeln psykisk sjukdom bort från homosexualitet i Sverige. Samkönade äktenskap är tillåtna här, men bara sedan tio år. Fördomar finns alltjämt, men strukturerna har blivit bättre.

Fortfarande är dock sitautionen för hbtq-personer alarmerande på många håll i världen. En plats som utmärker sig är Tjetjenien. 2017 protesterade bland annat Amnesty International med manifestationer och namnunderskrifter sedan en rapport visat att över hundra homosexuella tjetjenska män förts bort och torterats på grund av sin sexuella läggning. Vissa hade dödats. Amnesty krävde att övergreppen utreddes omedelbart, att de ansvariga ställdes inför rätta samt att de utsatta skulle sättas i säkerhet.

Svaret från den tjetjenska regeringen var att de bortförda inte ”fanns”: det går inte att "gripa eller förtrycka människor som inte existerar”. Regeringens talesperson Alvi Karimov tillade att om sådana människor mot förmodan fanns skulle det tjetjenska rättsväsendet ändå inte behöva ingripa, eftersom deras familjer skulle ”skicka dem till en plats de aldrig kan återvända från”. Ett uttalande som är så avslöjande det kan bli om hbtq-personers utsatthet i den ryska delrepubliken.

Amnestys och andra, bland annat ryska, människorättsgruppers protester har klingat ohörda. I december 2018 greps minst 40 personer – alltså människor som enligt den tjetjenska regeringen inte existerar. Och förra veckan kom fruktansvärda nyheter (svt.se 29/1) om att homosexuella tjetjenska män och kvinnor torteras svårt. De som släppts efter förhör har måst föras till sjukhus för akut vård. Flera uppges ha avlidit.

2017 hotade myndigheterna med våldtäkt. Nu våldtas homosexuella på riktigt – med elchockstavar.

Den ryska organisationen LBGT Network har tidigare hjälpt de förföljda tjetjenerna att söka skydd i Europa och Nordamerika, men denna gång är det svårare, eftersom de fråntagits sina pass. Deras anhöriga vill inte heller samarbeta av rädsla för repressalier. Här finns även skam och familjeheder.

Ryssland måste ingripa mot övergreppen. Tidigare har dock moderlandet gått på Tjetjeniens linje, förnekat försvinnandena och kallat det hela en "propagandakampanj mot Ryssland". Tänk vilken "propagandavinst" Putin skulle ta hem om han i stället lät inleda en oberoende utredning av de hemliga fängelsena. Men uppenbarligen finns, i landet som gjort det olagligt att sprida information om allt annat än heterosexuelitet, en annan agenda.

Den svenska regeringen har tidigare meddelat att den inte vill hjälpa homosexuella tjetjener att fly till Sverige. Även USA har sagt nej till att ge asyl. Några få har fått asyl inom EU.

Det minsta man kan begära nu är att fler regeringar sätter press på Ryssland och Tjetjenien. Detta kan inte få fortgå.