Vid ett tidigare försök till fredsförhandlingar, i Geneve, vägrade rebellsidan i sista stund att infinna sig, eftersom man ansåg att säkerheten inte kunde garanteras. Läget är nu alltså ett annat, något som också markeras av att de två sidorna enats om att utväxla mellan 1000 och 2000 fångar. Rebellerna anlände i ett plan från Kuwait och Sveriges utrikesminister Margot Wallström har i dagarna också besökt detta land för att förbereda mötet.

Det är inte Sverige som ska leda samtalen, utan huvudansvaret ligger hos FN. Men det hindrar inte att svensk diplomati kan spela en roll för att lösa upp knutar av olika slag. Sverige uppfattas under alla omständigheter inte som lierat med någon av de två sidorna.

Inbördeskriget i Jemen saknar all rimlig mening och är i verkligheten mest ett krig genom ombud mellan de två regionala stormakterna Saudiarabien och Iran. Lidandet för civilbefolkningen är samtidigt exceptionellt. Vi står inför den troligen största humanitära katastrofen i världen just nu. Huvudansvaret ligger i dag på Saudiarabien och dess regent, kronprins Mohammad bin Salman. Han får inte tillåtas blockera processen.

Håkan Holmberg