På onsdagen kom beskedet att EU-parlamentet väljer att rösta ja till länkavgifter och upphovsrättsfilter. DSM-direktivet ämnar ge kulturskapare och journalister rätt till sina egna produkter genom att stärka upphovsrättsskyddet. Det vill man göra genom att belägga de sajter där upphovsrättsskyddat material sprids med krav på att sortera bort just detta.

Två delar, artikel 11 och 13, har upprört kritikerna extra mycket. Den första ger medier vars material sprids via länkar på stora plattformar rätt till ersättning via ett licenssystem. Vad som är att betrakta som länk är inte helt klart. Den andra artikeln kräver att plattformar förhandsgranskar material för att hindra uppladdning av upphovsrättskyddade filer. Manuell granskning är uteslutet då det rör sig om enorma mängder material, vilket betyder att automatisk granskning med hjälp av filter och algoritmer är den enda lösningen. Förslaget är en mildare version på det ursprungliga som röstades ner i somras, men innebär likväl en införd kontroll av internet.

Digitaliseringen håller hög fart. Vår anpassning till densamma är inte fullt lika snabb. Utan cd-skivor och papperstidningar är det svårare för upphovsmakare att få betalt för sitt verk. Artister och journalister måste få lön för sin möda, men den lag som nu röstats igenom har ett högt pris: frihet på internet.

Ett filter skulle inte kunna skilja på vad som är upphovsrättsskyddat eller inte, och skulle därför behöva granska all trafik. Det innebär ett grovt ingrepp i det fria internet. En framtid där allt material som passerar genom internet synas i sömmarna ger bra verktyg till den som vill styra och kontrollera människor. EU-kommissionen har arbetat på ett liknande filter mot terrorism, även detta förödande för yttrandefriheten. Vem som är ”terrorist” har genom historien varit subjektivt. Stater måste alltid vara rustade för att det värsta kan hända, och lagstiftning som denna lämnar öppet mål för den regim som önskar kontrollera oliktänkande ”terrorister” och regimkritiker på nätet. Internetfilter kanske inte är något problem i fria stater, men två EU-länder, Polen och Ungern, är redan i dag ifärd med att sakta men säkert inskränka yttrandefrihet och pressfrihet.

I USA avslutades nyligen en debatt för att bevara nätneutralitet, vars motsats är ett internet där telekombolag och internetleverantörer kan styra över och prioritera viss trafik på internet. Angrepp på ett fritt internet lär vara något vi kan vänta oss mer av i framtiden. Den majoritet av EU-parlamentariker som på onsdagen röstade för förslaget borde ta en titt öster ut, där Kinas censurerade internet fungerar som skräckexempel. Nu ska förslaget behandlas vidare. Tid finns ännu för förhandling och omarbetning för att hitta en upphovsrättslag som inte tummar på det fria internet.