Brottsstatistik kan läsas på många olika sätt, och bör så göras. Den övergripande statistiken, antalet anmälda brott, säger ganska lite om vad som egentligen försiggår runt om i samhället. Om man bryter ned siffrorna tonar ett antal bilder fram, vissa av dem positiva medan andra är mycket oroande.

”Kraftig ökning av bedrägerier”, skriver UNT om brottsstatiken för fjolåret (18/2). I artikeln framgår också att brottsligheten ligger stabilt över tid, till och med minskar om man räknar med befolkningsökningen och bortser från nämnda bedrägeribrott. Det här går tvärs mot den ökade oron i samhället som visar sig i trygghetsundersökningarna från Brå. Oroar vi oss i onödan?

Det finns några självklarheter som behöver påpekas. Antalet egendomsbrott går ned, vilket till en del beror på att moderna bilar förvandlats till ointagliga fort. Men oron sjunker inte så mycket för den skull, den var knappast så stark tidigare heller då det i många fall bara handlade om ett försäkringsärende. Egendomsbrott är fortfarande tre gånger vanligare än brott mot person, men långt ifrån en lika stor källa till oro.

Likaså är det självklart att brottsligheten skiftar när tekniken gör det. Om många ungdomar sitter inne vid sin dator blir det mer av digitala hot och mindre slagsmål på stan. Om pengarna förvaras digitalt i stället för i plånboken kommer tjuvarna att söka efter dem där de finns. Att ”rycka en handväska” på nätet är så mycket enklare och följden blir en kraftig ökning av bedrägeribrotten, en fördubbling sedan 2014.

Om det är helt odramatiskt att anmäla ett bilinbrott, bara att fylla i försäkringsblanketten, kan det förändra hela ens liv att anmäla ett sexualbrott. Eller att anmäla att man hotats eller misshandlats av någon i omgivningen. Vägen fram till ett eventuellt åtal, risken för en friande dom eller repressalier, får många att tveka.

Dessa brott ökar kraftigt, enligt Nationella Trygghetsundersökningen från Brå, som bygger på intervjuer med 74 000 personer. Särskilt stor är ökningen av sexbrott mot unga kvinnor. Av alla 16-24-åriga kvinnor uppgav 34,4 procent att de varit offer för sexualbrott. Metookampanjen kan ha spelat in, att fler typer av händelser uppfattas som ett brott, men ökningen började innan Metoo. Brå särredovisar också grova sexualbrott och där har andelen utsatta stigit från 1,1 till 1,4 procent på ett år.

Det är ett faktum att 30 procent av de svenska kvinnorna inte känner sig trygga med att gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde. Den oron bör inte mötas med generella påståenden om brottsligheten, den bör mötas med att göra bostadsområdet till en trygg plats utan våld och övergrepp. Detta måste prioriteras framför annan brottslighet, av skälet att det oroar oss så mycket mer. Och varför skulle det inte göra det? Det är ju oss själva det handlar om. Prylar och pengar är trots allt någonting helt annat.