LEDARE. I Knivsta samlar Folkinitiativet namnunderskrifter för en folkomröstning om fyrspårsavtalet med staten, som innebär att 15 000 nya bostäder ska byggas. Och Sverigedemokraterna i Uppsala kräver en folkomröstning om planerna på ett islamiskt centrum i Stenhagen.

Sakfrågorna som tas upp i lokala folkomröstningsinitiativ varierar och ibland dyker hinder upp på vägen. I Östhammar ställdes en planerad folkomröstning om slutförvar för använt kärnbränsle in, bland annat med hänvisning till ett nej från Miljödomstolen.

Med digitaliseringen har det blivit lättare att bilda opinion och sprida information om ett folkomröstningsinitiativ. Om en tiondel av de röstberättigade i en kommun eller en region vill ha folkomröstning är det offentliga skyldigt att ta upp frågan. Därefter kan en folkomröstning hindras om minst två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige säger nej.

När till exempel Östhammar röstade för att upphäva beslutet att genomföra folkomröstning stod samtliga kommunfullmäktigeledamöter bakom beslutet.

Historiskt sett har lokala folkomröstningar mestadels handlat om väg- och byggfrågor, kommundelningar och skolor. På senare år har det dykt upp önskemål om att folkomrösta om tiggeriförbud och nya moskéer.

I flera svenska städer är det Sverigedemokraterna som driver på för folkomröstningar om moskéer eller islamiska center.

I de fall där bokstavstroende salafister på olika sätt söker stöd – och felaktigt påstår sig bidra till integration – behöver politiker ta reda på fakta om hur det ligger till.

Men religiös extremism är framför allt en fråga för Säkerhetspolisen och informerade beslutsfattare, inte för kommuninvånare som i en folkomröstning vill uttrycka kritik mot islam eller muslimer i allmänhet.

Även om folkomröstningar är rådgivande finns det tveklöst sådant man inte bör folkomrösta om. Ska exempelvis ett härbärge för narkomaner byggas i kvarteret? Ett HVB-hem? Och hur skulle folkomröstningsresultatet bli i ett område där ett fängelse planeras byggas? I Svedala blev resultatet ett rungande nej. I Kiruna väckte en strippklubb så kraftiga protester att klubben fick lämna lokalerna. Listan över sådant som skulle få ett tydligt nej av en majoritet kan göras lång.

Med det sagt är folkomröstningar i grunden något positivt och ger medborgarna en chans att tycka till även mellan valen. Demokratin blir med andra ord mer levande. Nog finns det exempel på att politiker behöver sakta ner och lägga örat mot marken.

Men folkvalda har ett helhetsansvar, ett ansvar för såväl missbrukaren som barnen på lekplatsen. Politiker får information och beslutsunderlag, och kan – till skillnad mot kommuninvånarna – röstas bort.

Folkomröstningar ska användas med eftertanke. Inte för allt som medborgarna kan tänkas ogilla eller oroa sig för.