I alla fall inte om man avser skolor som får ha konfessionella inslag i undervisningen. Socialdemokraterna slår alltså delvis in öppna dörrar med sitt vallöfte om förbud mot religiösa friskolor. De regler som finns borde redan göra sådana skolor omöjliga — samtidigt som alla skolor i princip får rymma frivilliga konfessionella inslag utanför undervisningen. Problemen uppstår när skolor lockar med religiös profil. Segregation är en riskfaktor. Men även osaklig och olaglig undervisning i smyg är en fara; kreationism, vetenskapsförakt, fundamentalism, sexism, homofobi.

Förvirringen i debatten har många orsaker:

1. Läroplanen, som gäller alla skolor, säger i sina grundläggande värden att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Däremot får det finnas religiösa inslag i utbildningen. Det är bra att regeringen föreslår ett förtydligande av gränsdragningen mellan utbildning och undervisning. Luddighet öppnar för fria tolkningar.

2. 70 av 7000 — en procent — av de svenska grund- och gymnasieskolorna i Sverige kallas religiösa (80 procent är kristna). Exakt varför har en skola religiös profil? Behöver den religiösa symboler i matsalen? Eller är det för att skapa utrymme för bön och andakt på rasterna? Det senare kan i princip göras på vilken skola som helst.

3. Enligt Europakonventionen ska ”staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”. Men Sverige bryter redan mot den, då föräldrar inte kan välja religiös undervisning. Och FN:s barnkonvention säger att ”varje barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls”. Föräldrar kan alltså inte välja religion åt sina barn.

4. Läroplanens grundläggande värden är motsägelsefulla. Strax före kravet på icke-konfessionell undervisning står att eleverna ska fostras i enlighet med ”kristen tradition och västerländsk humanism”. Det hade räckt med respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratiska värderingar och aktning för varje människas egenvärde. En icke-konfessionell skola kan inte vila på ”kristen tradition”.

5. Många använder begreppet ”sekulärt samhälle”. Men det är staten som är sekulär, för att garantera religionsfrihet i samhället. En sekulär skola bidrar till att stärka religionsfriheten.

Om vallöftet från S att förbjuda religiösa friskolor är ett försök att locka SD-väljare tycks man gå bet: SD anser att S går för långt. Det gör alla utom V. Liberalernas linje är rimligast: förbjud nyetablering av skolor med religiös profil. I samma veva som dessa fasas ut borde dock även läroplanens kristna grund revideras. För trovärdighetens och tydlighetens skull.

Maria Ripenberg