Efter sommaren 2018 ligger det nära till hands att proklamera nödläge på grund av torka och bränder, men naturligtvis är det för tidigt. Dessutom säger prognoserna att det ska regna på sista april och att maj inleds med betydligt lägre temperaturer. Aldrig tidigare har väl Uppsalaborna kunnat glädjas åt sådana väderutsikter för valborgsfirandet?

Brandfaran är alltså stor i skog och mark efter några veckors uppehåll och höga temperaturer för årstiden. I norra Skåne har 50 personer evakuerats och den omfattande skogsbranden var ännu inte under kontroll på onsdagsmorgonen. Bränder har blossat upp i Norrköping, Västergötland och Värmland och i södra Norge har myndigheterna gått upp i stabsläge till följd av en stor brand. På förmiddagen startade också flera gräsbränder i Uppsala, bland annat i Hågadalen-Nåsten.

Efter fjolåret vet alla vad som gäller. Den som ses med en picknickkorg i handen och en engångsgrill under armen riskerar att dra på sig omgivningens ilska, av goda skäl. Flera av de stora matvarukedjorna har också beslutat att ta bort dessa aluminiumlådor ur sortimentet, andra kommer att ta bort dem så snart det blir eldningsförbud. Det hjälper dock inte mot folk som vill starta bränder, och sådant förekommer hela tiden. Det hjälper heller inte om det blir riktigt varmt och torrt under lång tid. Då kan nästan vad som helst orsaka gnistor med katastrofala följder.

Artikelbild

Förhoppningsvis vet också alla nödvändiga samhällsfunktioner vad som gäller. Att fjolårstorkan blottlade brister i släckningskapacitet är inte mycket att säga om. Det går inte att vara beredd på allt, och det fungerade också utmärkt med hjälp och stöd från EU-vännerna Polen och Italien. Men samordningen mellan myndigheter, stat, kommuner och regioner, visade stora brister. Oacceptabla med tanke på att storbranden i Västmanland bara låg några år bakåt i tiden.

För två veckor sedan var det två plusgrader i Uppsala, och det hade regnat de senaste tre dagarna. En förklaring till det hastiga förloppet mot larmläge är psykologisk. Ingen vill uppleva fjolårets torka och bränder på nytt, varför uppmärksamheten för bränder blir större än normalt. Det har varit eldningsförbud i slutet av april förut, om man säger så.

Niclas Hjert, hydrolog på SMHI, säger att det var ännu torrare i Sverige 1975-1976 än nu, men att klimatförändringarna kan göra att mindre regn och snö får större konsekvenser. – När det blir varmare ökar avdunstningen från marken och det kan inte kompenseras av nederbörd. Jag tror vi får förbereda oss på längre torrare somrar, även om mycket också tyder på att nederbörden kan öka, säger han.

Människan orsakar det varmare klimatet. I väntan på klimatåtgärder kan vi också konstatera att människor (enligt MSB) orsakat alla de bränder som rasar i skogarna just nu, av oförsiktighet eller bara för sitt eget nöjes skull.