Återigen har Knutby hamnat i blickfånget. Filadelfiaförsamlingens Åsa Waldau anklagas bland annat för att ha bitit en kvinna i ansiktet och huggit henne i handen med en gaffel, och en pastor ska ha utnyttjat en tonårsflicka sexuellt. Människor berättar om hur de förnedrats, utnyttjats och hotats.

Vad kan staten göra för att motverka religiös sekterism? Vid rena lagbrott går rättssamhället in. Men att vuxna människor väljer att leva på ett särskilt sätt är svårt att hindra. Däremot kan och bör politiken tydligare markera mot religiös sekterism i skolans värld. Skolan ska vara en frizon från religiös påverkan, men har i flera fall använts för att avskärma barnen från omvärlden.

Församlingen i Knutby har visserligen inte haft en egen skola, men församlingsmedlemmar har - i egenskap av skolpersonal - försökt påverka kommunala Knutby skola. I en tillsynsrapport från 2004 kunde man läsa om hur lärare och lärarassistenter använt våld mot elever, som att med ett grepp om hakan pressa upp barn mot väggen. Det berättades även om nacksving på en elev, att en elev hade fått slag på pungen och att en flicka hade blivit dragen i håret av en lärare. En pojke hölls fast på ett toalettgolv genom att en elevassistent satte sig på honom. I en skola helt driven av religiösa sektmedlemmar hade det varit svårare att avslöja dessa missförhållanden.

Gång på gång avslöjas problem. Nyligen slog Skolinspektionen larm om att religiösa föräldrar påverkar undervisningen på Jukkasjärvi skola i Kiruna. Det har gjort att lärare har undvikit musik (barnvisor tycks dock ha gått an), drama och dans, och undervisningen i sex och samlevnad har varit begränsad. "Exempelvis får eleverna inte se film som handlar om sexualitet", rapporterade P4 Norrbotten (26/4).

Dans sågs som fel även på den kristna friskolan Hällebergsskolan i Ljungskile. Elever vittnade om att lärare hade kritiserat homosexualitet och citerat bibeln på lektioner. Samt - trots att det ingår i kursplanen för idrotten - inte låtit elever dansa pardans, eftersom elever ska "undvika fysisk kontakt innan giftermål”.

Ett av de värre exemplen är "Vetenskapsskolan" i Göteborg, som namnet till trots har starka kopplingar till den salafistiska miljön. I ett ägaravtal stod det att islamisk lag skulle gälla i skolverksamheten. Självaste vd:n och huvudmannen för skolan, Abdel-Nasser el Nadi, pekades tidigare ut av Säpo som rekryterare till våldsbejakande islamism. Nyligen togs han till förvar av Migrationsverket och hämtades av Säpo. Trots återkommande kritik mot att skolan missköter sig har skolans vd - hittills, vill säga - tillåtits expandera sitt skolimperium på flera håll i landet. Hur många barn har inte redan farit illa?

Vetenskapsskolan har könsseparerat elever och propagerat för att flickor ska täcka sig, men är inte ensam om det. Al-Azharskolan, en muslimsk friskola i Stockholm, har motiverat könsseparation för barn från sex års ålder med att eleverna har ”muslimsk kulturbakgrund” och därför inte kan ha gemensam idrott. Barnen är i idrottssammanhang ”lättklädda”, enligt skolan. Pojkarna får ha manlig idrottslärare, flickorna kvinnlig. Enligt beslut från Skolinspektionen fick skolans könsseparation härom året grönt ljus. Trots att läroplanen är tydlig med att skolan ska ”motverka traditionella könsmönster”.

Ska samma regler gälla för alla barn - inklusive barn till föräldrar som är islamister eller hör till sekter som den i Knutby - kan man inte agera som Skolinspektionen. Varför godkändes religiöst motiverad könsseparation av barn?

Föräldrar med en stark tro ska naturligtvis kunna lära ut sina traditioner till nästa generation. Men för det har man många timmar på dygnet - utanför skoltid. I skolan ska utsatta elever få en chans att möta och se omvärlden. Religionsfrihet betyder inte friheten att isolera värnlösa barn.