Under 2015 försörjdes 809 475 svenskar med sociala ersättningar och bidrag. Det motsvarar 14,3 procent av befolkningen – på tok för mycket (SCB). Det är därför välkommet med nya strategier för att motverka bidragsberoende och utanförskap. Men Kinberg Batra och Svantesson väljer fel strategi – en strategi som underminerar tilliten i samhället.

Skribenterna föreslår bland annat att socialtjänsten ska kunna göra hembesök hos bidragstagare för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar. Detta är oklokt, inte minst därför att vi på senare år har fått höra mycket om socialtjänstens medarbetares allt tyngre arbetsbörda. Att de skulle åläggas att åka ut till bidragstagare skulle ytterligare tynga bördan.

Värre är att man underminerar den tillit som finns i samhället. Många är forskarna som visat att tillit är fundamentalt både för ekonomisk tillväxt och för att ha en fungerande demokrati (inte minst välfärdsforskaren Andreas Bergh vid Lunds Universitet). Att införa hembesök för att kontrollera att bidragstagare inte fuskar sänder en tydlig signal att man inte litar på medborgarna. När man misstänkliggör bidragstagare blir även relationen mellan bidragstagare och socialtjänsteman alltmer tillitslös. Man riskerar att medborgarna tappar tillit för statsmakten och även för andra människor.

En nedgång i tillit skulle vara ett problem vilken samhällsgrupp det än drabbade. Det är dock särskilt ett problem när det drabbar de så kallat bidragsberoende, som ju oftast är låginkomsttagare. Det är också ofta dessa människor som redan har lågt förtroende för rättsstaten och välfärden. Det skulle därför vara ytterst beklagligt om man införde reformer som förvärrade detta ytterligare.

Det är ett problem att många svenskar till stor del lever på bidrag, trots att siffran är lägre än den har varit (SCB 10/3-16). Det är något man bör åtgärda. Men att införa hembesök för att motverka bidragsfusk och felaktiga utbetalningar är inte rätt åtgärd. Bättre skulle vara att förenkla skatte- och bidragssystemet så att det blir mer transparent och enhetligt. Då blir det lättare att göra rätt.

Självklart är det bra om man kan motverka bidragsfusk. Men om det sker genom att man samtidigt minskar medborgarnas förtroende för staten och sina medmänniskor är det inte värt det. Då är det bättre att koncentrera sig på att få ut folk i arbete genom reformer på arbetsmarknaden. Vill man ha ett samhälle byggt på tillit, då måste man också lita på sina medborgare. Även bidragstagare.

UNT Ledare