Baksidan av den generösa arbetskraftsinvandringen till Sverige blir alltmer uppenbar. I en serie artiklar från TT ges en bild av anställda som sover på arbetsplatsen, som arbetar som städare för 12 kronor i timmen eller som byggnadsarbetare för 30-35 kronor. Arbetstillstånden är en genväg till permanent uppehållstillstånd inom fyra år, den enda vägen för den som saknar asylskäl, och detta utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare.

Assistansbolag misstänks sälja uppehållstillstånd till utländska medborgare, visar en granskning i SR P4 Örebro (3/9). I vissa fall kan den nyanlände få betala av arbetstillståndet med sin egen lön. Generellt är det mycket lukrativt att utnyttja lågutbildade på det här sättet. I potten ligger också framtida uppehållstillstånd för anhöriga till den anställde, vilket är särskilt attraktivt när reglerna för den vanliga asylinvandringen stramats åt.

 

En liberal måste kunna se baksidan, att människor utnyttjas, och samtidigt hålla emot att det blir en återgång till före 2008. Avsikten med de nya reglerna var att arbetsmarknadens behov skulle styra beviljandet av arbetstillstånd. Så måste det fortsätta vara då antalet bristyrken blivit fler, inte färre. Problemet kan ofta vara det motsatta, att kompetent personal mister sitt arbetstillstånd på grund av teknikaliteter, en felaktig semesterlön eller att arbetsgivaren har fel sorts försäkring. Kompetensutvisningarna fortsätter, trots utredningar och löften om förbättringar.

Problem med arbetskraftsinvandring finns i marginalen på båda sidor. Men det är inte personliga assistenter (257 till antalet i fjol, inklusive skötare och vårdare), städare (688) eller restaurangpersonal (1 117) som utgör de stora yrkesgrupperna. Bärplockare (4 882) och it-arkitekter (4 415) dominerar och på tredje plats finns civilingenjörer, 1 249 personer.

Thailand och Indien stod för hälften av all arbetskraftsinvandring i fjol (5 000 var), medan länderna med stor asylinvandring lyser med sin frånvaro. Av dessa ligger Irak högst, på sjätte plats med 670 beviljade arbetstillstånd. Alla siffror kommer från migrationsinfo.se.

 

Ingenting tyder alltså på en stor överlappning mellan asyl- och arbetskraftsinvandring. Men den finns och den kan alltså komma att öka med stramare asylregler (för Irak har nästan en tredubbling skett på två år). Människor kommer att fara illa och luckorna måste täppas till. Men själva idén om arbetskraftsinvandring är det fortfarande inget fel på.