Kammaren, med sin voteringstavla och öppna debatt inför hela svenska folket, är riksdagens ansikte utåt. Men det viktiga arbetet utförs i utskotten. Det är där ärendena förbereds, experter kallas in och partierna prövar hur långt argumenten bär.

Riksdagen bestämmer själv vilka utskott som ska finnas och hur många ledamöter de ska ha – med begränsningen att ledamöterna måste vara minst femton. I dag har vi femton utskott med sjutton platser i varje. Uppenbarligen överväger nu både moderater och socialdemokrater att stänga ute Sverigedemokraterna från utskotten genom att minska antalet platser.

Det bör de avstå från. Tanken är förstås att så tydligt som det bara går markera ett totalt avståndstagande från SD:s politik. Men gör man så förstärker man bara den bild av sig själva som förföljda och missförstådda martyrer som gett Sverigedemokraterna många av deras röster. Vill man markera en principiell och konsekvent uppslutning bakom andra värden än dem som SD står för så är det rimliga att behandla partiet formellt korrekt och enligt samma regler som andra, samtidigt som man vägrar att kompromissa med dem i frågor om politikens innehåll.

Vad händer om SD tar plats i utskotten? Partiet kan mycket väl försöka erbjuda stöd än hit och än dit i syfte att försöka skapa en förhandlingssituation för att få gehör för mer eller mindre rasistiska förslag. Men sker det så är det de andra partiernas uppgift att neutralisera utpressningsförsöken, i utskotten lika väl som i kammarens voteringar.

När SD invalts i riksdagen så får de andra hantera den situation som uppstått genom att visa att de själva står för större ansvarskänsla och bättre åsikter i sak - inte försöka ändra spelreglerna. I utskotten kommer också SD:s ledamöter att konfronteras med riktiga motargument och finna att de experter som utskotten utfrågar inte ger mycket underlag för partiets förvrängda verklighetsbild. Partiets ledamöter tvingas läsa handlingar och ta reda på vad olika ärenden verkligen gäller. Det blir möjligen en chock för några.

Det viktiga är principen – spelreglerna bör inte ändras med valresultatet. Men man måste också räkna med att utan utskottsplatser ökar SD:s möjligheter att använda riksdagen som forum för propaganda.

Troligen är det just detta man egentligen hoppas på. Den möjligheten bör inte de andra partierna ge dem.