För att de alls ska aktualiseras krävs normalt noggranna utredningar och att den person som utesluts har gjort sig skyldig till någon typ av agerande som allvarligt skadat partiets syften.

På måndagen beslöt Centerns partistyrelse att utesluta partiets ledande namn i Uppsala, kommunalrådet Stefan Hanna. Beslutet har föregåtts av en oberoende konsultutredning som först ledde till en uppmaning till Hanna att avgå. När Stefan Hanna avvisade detta vände sig distriktsstyrelsen till partiet centralt med begäran om uteslutning.

En lokal förtroendeomröstning om Hanna skulle ha ägt rum den 21 januari, men förefaller inte längre behövas. Uteslutningen tar rimligtvis över.

Centerns organisationschef Thomas Lind säger till UNT att Hanna ”varit del i att frambringa en tystnadskultur i partiet” och att det uppstått ”en rädsla som gjort att man inte vågat prata.” Stefan Hanna har förvisso varit omstridd ända sedan han dök upp som Centerns ledande lokala företrädare 2010, men skälen till uteslutningen är inte direkt uttömmande. Många frågor kommer att ställas, och besvaras förhoppningsvis till sist.

Den som undrat över orsakerna till att det nya så kallade mittenstyret med S, L och MP tagit över i Uppsala har dock fått en början till en förklaring. Stefan Hanna har länge varit omstridd inte bara inom sitt eget parti.

Håkan Holmberg