Hur pensionerad jag blir visar sig efterhand. Jag hoppas att jag kommer att kunna skriva i olika former även i fortsättningen.

Men tillfället är det rätta för att uttrycka ett stort tack till läsare och medarbetare för stimulerande kontakter och gott samarbete under en lång följd av år.

En nyhetstidning är ingen tidning utan de dagliga läsarkontakterna. Detsamma gäller givetvis för en ledarsida.

Några håller med om det man just har skrivit, andra har invändningar – ofta uppstår intressanta diskussioner över e-posten eller på telefon. Nästa gång skriver man kanske lite annorlunda, eftersom läsarkontakterna tillfört perspektiv som man inte tänkt på tidigare. Ibland får man tips och förslag på ämnen som tidningen borde ta upp – de kan leda till kommentarer på ledarsidan eller till att frågan tas över av nyhetsredaktionen.

Det är förstås trevligt när läsare hör av sig och håller med. Men ofta är det minst lika givande att få genomtänkt kritik. Är det något man lär sig av arbetet med en tidnings opinionsmaterial så är det att personer som kan ha mycket olika åsikter i en rad sakfrågor ändå kan förenas av omsorg om viktiga grundvärderingar, de som i dag ofta sammanfattas med uttrycket ”den liberala demokratin”.

Jag tycker mig ha märkt att många som inte delar tidningens liberala orientering ändå uppskattar att få ta del av resonemang och argument som avviker från deras egna. Det är viktigt att ledarsidor både står för tydliga värderingar och tar ett ansvar för en granskning av samhällets och politikens aktörer som inte styrs av särintressen av det ena eller andra slaget. Vi lyckas inte alltid, men om målet kan inga tvivel råda.

Den som har ett ledningsansvar inom en stor organisation är alltid beroende av sina medarbetare. De står för ett dagligt meningsutbyte, för kontinuitet och för kunskaper som är oundgängliga för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Fast anställda inom UNT:s politiska redaktion, vikarier som ofta kommit igen flera år i rad, kolumnister från olika samhällsområden – alla är de nödvändiga för att ledar- och debattsidorna ska hålla den nivå som läsarna har rätt att förvänta sig. Och ingen opinionsavdelning kan existera utan ett samspel med nyhetsavdelningen – med respekt för den skillnad mellan ”news” och ”views” som är självklar för varje trovärdig tidning.

UNT:s liberala inriktning på ledarsidan följer av tidningens bolagsordning. Där stadgas också att nyhetsförmedlingen ska präglas av saklighet och opartiskhet. I en tid när välorganiserade intressen i stället medvetet sprider rykten och förfalskningar är det viktiga besked. Och i en liberal hållning ingår också respekt för fakta och riktiga argument.

Från och med i morgon tar Sakine Madon över som politisk chefredaktör.

Håkan Holmberg

Politisk chefredaktör