Vad hände med talet om massarbetslöshet? Vart tog den politiska debatten om åtgärder som nystartsjobb, extratjänster eller traineejobb vägen? Till och med de så kallade enkla jobben har hamnat i skymundan efter att ha varit högvilt för bara några år sedan. Dessa skulle ju ”lösa integrationsproblemen” respektive ”dela in arbetsmarknaden i ett A- och ett B-lag”, enligt politiker till höger och vänster.

Det som hänt är att Sverige haft högkonjunktur i mer än fem år och att i stort sett alla som kan jobba har fått ett jobb. Ändå är drygt 330 000 fortfarande arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens statistik i maj. Men det går att argumentera för att Sverige sedan en tid haft ”full sysselsättning”. Jämviktsarbetslöshet, den naturliga arbetslösheten, är inte ett okontroversiellt begrepp. Men såväl Riksbanken som Konjunkturinstitutet hävdar att en sådan i Sverige ligger på cirka sex-sju procent.

Oavsett vad kan man konstatera att de första larmen om flaskhalsar på arbetsmarknaden, att företagen hade svårt att hitta nya anställda, hördes för flera år sedan. Självklart har överhettningen lett till produktionsbortfall och att det blivit dyrare att anställa i vissa branscher. Vilket i sin tur drabbar välfärden då många löner betalas av skattepengar.

Bland de 556 000 som bor i något av Sveriges 60 utsatta områden är den öppna arbetslösheten åtta procent, enligt en rapport från stiftelsen The Global Village (DN Debatt 11/6). I övriga landet är den bara tre procent. Högkonjunkturen kommer inte vara för evigt, tecknen på andra tider syns redan regelbundet. Självklart kommer arbetslösheten att stiga, och sannolikt kommer också gapet att öka, mellan dem innanför och dem utanför.

Ungdomar, äldre, funktionshindrade och utrikesfödda är de grupper som står längst från jobb. Regeringar av olika färg förmådde aldrig att möta utanförskapet med förslagen om åtgärder och subventioner. Konjunkturen tog tillfälligt hand om problemet. Men det har inte försvunnit. Snart måste vi börja prata om enkla jobb igen. I värsta fall också om massarbetslöshet.