Moderaterna i region Jönköping vill stoppa mångkultur som ”politiskt projekt”. Visionen om det mångkulturella samhället måste begravas, dundrar M. Vissa värderingar, traditioner och normer ska styra samhället.

Presskonferensen var hastigt påkallad. Budskapet luddigt, tankegodset tovigt.

Den värdering som utmärker vår demokrati finns i grundlagen: i Sverige får man ha vilka värderingar man vill. Staten slår inte fast normer – de förändras ständigt i ett levande, pluralistiskt samhälle. Liksom traditioner. Tanken är fri – så länge en inte skadar andra och bryter mot lagen.

”Vi tror inte att det är rimligt att ena 70 olika kulturer där alla får göra precis som de vill i ett och samma samhälle”, säger Malin Wengholm (M). ”Man måste bestämma sig för vilka normer, värderingar och traditioner som ska gälla.”

Man? Sverige har lagar. Ingen får göra precis som den vill. Framför allt har vi grundlagar som skyddar oss från att någon ”man” bestämmer vilka högtidstraditioner, familjenormer eller politiska värderingar vi har som individer. 

Länder som styr folks värderingar flyr man från, inte till.

Den liberala demokratin är ett beskuret folkstyre som skyddar minoriteter. Vi kan inte drabbas av majoritetstyranni. Styret skyddar sig – och folk – från sig självt.

Vad menar då M i Jönköping med mångkultur som ”politiskt projekt”? 

Syftar de på ”Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken” från 1975, undertecknad Olof Palme och Anna-Greta Leijon (båda S)? Den satte jämlikhetsmål: invandrare och infödda ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Ett slags förtydligande av lagar och grundlagar, kan man säga. 

Eller menar de en identitetspolitik där politiska ställningstaganden grundar sig på, och aktivt konserverar, en kollektivistisk syn på etnisk tillhörighet? Separering som bevaras genom att betona olikheter i stället för universell gemenskap? 

Det enda vi hör är dock att ”man” vill styra värderingar, normer och traditioner. Men även inom majoritetsbefolkningen förekommer stora olikheter. Och ska få finnas. Det är en mänsklig rättighet att få tycka och göra ”olika”.

I Jönköping går KD till kraftigt motangrepp på M och kallar utspelet ovärdigt. Men i Almedalen tidigare i år uttryckte sig KD-ledaren Ebba Busch Thor identiskt: ”Stoppa mångkultur som politiskt projekt”. Det var strax efter köttbullslunchen med SD. 

Inte heller Busch Thor preciserade vad hon menade. Så länge det inte görs går orden inte att tolka som annat än värsta sortens signalpolitik.