Bakgrunden är att Jan Sjunnesson har bokat rum för att prata om två av sina böcker på Stadsbiblioteket. I en artikel ett par dagar senare (2015-09-21) säger uppsalapoeten Jasmin Mohammed att ”inget ska förbjudas, inte ens lögner. Sådant ska bemötas”.

Biblioteket har ett lagstadgat uppdrag att bidra till ”fri åsiktsbildning”. Det är inte ett uppdrag utan gränser. Det finns lagar som reglerar vad som får sägas. Biblioteken är öppna platser för alla, oavsett vem man är, vad man tror och tycker och oavsett ärende. Det fungerar för det mesta utmärkt tack vare samspel och tillit mellan människor. Det är värden som ska värnas.

Den öppenheten ger biblioteken särskilda möjligheter att bidra till just fri åsiktsbildning. En kontroversiell, svårsmält eller till och med obehaglig åsikt som förs fram på biblioteket kan mötas och utmanas av andras uppfattningar. Så länge respekten för den andre och för det öppna rummet finns kvar, är det ett verksamt och viktigt motmedel mot både filterbubblor och åsiktskorridorer.

Bibliotekens programverksamhet ska ses i ett sammanhang. Enstaka program både kan och får sticka ut, men som helhet ska programmen präglas av allsidighet och bredd. De som genomför program ska självklart dela bibliotekens kärnvärden: öppenhet, demokrati och alla människors lika värde. Om det är uppenbart att det inte är så, avblåser vi samarbetet. Om det som sägs på ett program uppfattas som olämpligt eller olagligt får det prövas i efterhand. Vi har inte förhandscensur.

I Jan Sjunnessons fall handlar det inte om ett samarbete utan om en uthyrning. Eftersom programmet ändå är tänkt att äga rum i bibliotekets lokaler och vara öppet för alla, kräver det aktivt ställningstagande från vår sida.

Det här är inga lätta frågor. Just därför är det bra att de lyfts och diskuteras, även utanför biblioteken. Om några månader öppnar det nya stadsbiblioteket, med ännu fler möjligheter till samtal och debatter. Till dess kommer kulturnämnden att i dialog med biblioteket ha tagit fram en tydlig policy för uthyrning och samarbeten. Biblioteken i Uppsala välkomnar många röster och olika perspektiv.

Johanna Hansson

Stadsbibliotekarie, Bibliotek Uppsala

Svar:

De som genomför program ska självfallet delas bibliotekets kärnvärden: öppenhet, demokrati och allas lika värde, skriver Johanna Hansson. Just det. Därför är biblioteket i sin fulla rätt att tacka nej till ett visst arrangemang.

Red av UNT