Det var väl det man visste. Moderater och kristdemokrater avskyr kultur i alla dessa former. Och när Sverige nu styrs av en M/KD-budget väntar kulturskymning. ”Nu händer det. På flera områden inte minst inom kulturen görs nu de nedskärningar och avvecklingar av de stora investeringar vi gjorde under förra mandatperioden”, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) på instagram.

Ingen kulturutövare går säker och inte ens nationalikonen Ingmar Bergman får vara i fred. Det uteblivna stödet till Bergmancentret på Fårö har tröskats fram och tillbaka under veckan. ”Dramatiskt sagt handlar det om liv och död”, säger centrets ordförande Jannike Åhlund.

Men pengarna kommer i en tilläggsbudget om M och KD får bilda regering, enligt båda partierna. Problemet var att det var otydligt i övergångsregeringens budget att detta skulle vara ett permanent stöd. Syftet var inte att spara tre miljoner på Bergman. Problemet uppstår när partier ska bygga sin budget på ofullständiga uppgifter, utan tillgång till regeringskansliets anställda. Det blir en servettskiss, för att använda Stefan Löfvens uttryck.

Det är alltså den utdragna regeringsbildningen som är bekymret. Att annat exempel från veckan: SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala meddelade att man omedelbart avbryter sitt program för övervakning av viltsjukdomar då det inte finns pengar för 2019. Här var det övergångsregeringen som fick ta på sig skulden då detta inte ingick i regleringsbrevet. ”Verksamheten tillhör kärnuppgifterna och uppdraget kvarstår”, meddelade man två dagar senare.

M och KD kan få kritik för att man tar bort extratjänsterna, om man gillar sådana, eller inträden på museer. Eller beröm för att polisen och försvaret fortsätter att stärkas i januari, om man tycker det är viktigt. Men gäller det någon detalj, en mindre budgetpost, då är sannolikheten stor att det är regeringsbildningens fel. Att vissa tar tillfället i akt för att kritisera de partier man tycker sämst om, det är en annan sak.