Där står du. Med nyfödd bebis som bara gråter. Och du vet varken ut eller in. Vad vill ditt barn ha? Ni pratar ju inte samma språk, och du vill inget hellre än att hjälpa hen till ro.

När du tittar bland uppsjön av föräldraböcker verkar det finnas en bot för varje situation, precis som det finns en bok för varje situation. Gråtande barn: check. Matstrejkande barn: check. Sovvägrande barn: check. Och så vidare och så vidare, i all oändlighet.

Åsa Erlandson, debattör, krönikör och medicinjournalist, insåg när hon väntade sitt första barn att "alla" läste föräldraböcker.
– Det har fullkomligt exploderat på föräldraskapshyllan, men jag tror snarare att dessa böcker med sina olika budskap ibland stjälper snarare än hjälper, säger hon.
Åsa Erlandson, som själv skrivit en faktabok om barn och föräldrar, "Skit i mössan! 59 myter kring barn och föräldrar", tycker att det många gånger är bättre att fråga en person man litar på om råd.
– Man kan inte förbereda sig på allt och därför kan man inte heller förlita sig blint på någon föräldrabok. Din och familjens situation och personlighet spelar större roll än vad du kanske tror, säger Åsa Erlandson.

Artikelbild

| Hitta en balans mellan magkänsla och kunskap, råder psykologen Kristina Taylor.

Hon får medhåll av Kristina Taylor, legitimerad psykolog som jobbar med föräldrastöd i förskola och skola, samt är ordförande i psykologförbundets etikråd.
– Precis som när det gäller allt annat här i livet är det viktigt att hitta en balans mellan kunskap och magkänsla, säger Kristina Taylor.

Hon tycker att det är positivt att barn och föräldraskap tas på allvar, och att det därmed också ges ut böcker om ämnet. För visst finns det kunskap att hämta, och visst kan man som förälder få mycket stöd i olika böcker. Kunskap, och också vetskapen om att man inte är ensam i en besvärlig situation, kan hjälpa mycket.
– Men, poängterar hon, man får aldrig glömma att vi alla är individer. Också ett litet nyfött barn är en individ. Det finns inte en enda metod som fungerar för alla.

För att böckerna ska göra nytta, menar Kristina Taylor, ska de fungera som en källa att hämta kunskap ur, och när kunskapen väl sitter där, då bör man se till familjens egen situation och till vilken individ man är. Därefter kan man fatta beslut om hur man ska göra för att hjälpa sitt barn eller familjen.
– Tror man till exempel inte på femminutersmetoden (en metod för att få barnen att sova nätterna igenom, redaktionens anmärkning), då märker barnet att du känner dig osäker, och då blir barnet också osäkert, säger Kristina Taylor.

Rent generellt är dagens föräldrar väldigt pålästa, något som kan medföra att vi tror att det finns ett rätt eller fel i varje situation.
– Så är det ju inte med barn i de flesta situationer. Vi behöver lita på våra personligheter och på våra erfarenheter också, konstaterar hon.