Logga in
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Så här var det inte tänkt

Regeringen har hittills lagt ned mycket möda på alternativen till att sänka de höga svenska ingångslönerna. Först skulle traineejobben lösa saken, men den satsningen har lagts ned. I stället skulle statliga beredskapsjobb erbjudas de som står längst från arbetsmarknaden, som lågutbildade nyanlända.

Nu visar en rapport från Statskontoret att 40 procent av de myndigheter som infört beredskapsjobb uppger att jobben kräver minst gymnasieutbildning, 25 procent att de till och kräver högskoleutbildning. Dessutom kommer 60 procent av alla med beredskapsjobb från andra åtgärder inom Arbetsförmedlingen. ”Det rimmar inte med intentionerna med jobben”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Regeringens intentioner var heller knappast att gå in i valrörelsen nästa år tomhänt vad gäller de enkla jobben, mot en opposition som har flera förslag på området.

Johan Rudström

SD slipper belastningen Ekeroth

Sverigedemokraterna tar sin hand från Kent Ekeroth och uppmanar honom att lämna sin plats i riksdagen, förutsatt att domen vinner laga kraft. Gruppledaren Mattias Karlsson var snabb med att gå ut efter domen om ringa misshandel. Ekeroth har en längre tid varit en belastning för partiet, för sin öppet rasistiska uttalanden och sin förmåga att hamna i bråk. Den främsta tillgången för SD tros ha varit hans direktkontakter med hatsajter som Avpixlat. Men efter misshandelsdomen väger uppenbarligen nackdelarna över.
Ekeroth har sin riksdagsplats fram till nästa val och kan sitta kvar som politisk vilde även om han skulle uteslutas från SD.
Johan Rudström

Inte extremt vara emot krig

”Efter 1968 blev mainstreamvänstern obegripligt inspirerad av de extrema. Samma sak händer i dagens höger.” Så skriver Erik Helmerson på DN:s ledarsida i dag. Ingressen sammanfattar rätt bra hans argumentering i texten. Vänstervågens kärna av ”obskyra småfraktioner av deodorantlösa piprökare” satt dygn efter dygn i stormöten och dissekerade marxismen i arbetarrörelsens namn, menar Helmerson, och jämför denna klick med ”Sverigevännerna” i sociala medier som i dag gör extrema utfall i folkets namn.

Den bild som ska illustrera artikeln är dock ytterst märklig i sammanhanget. I förgrunden syns ett par sjungande och gitarrspelande artister, Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström, och i bakgrunden en demonstration och ett plakat med orden ”USA ut ur Vietnam”. Ingen namn på artisterna finns dock i bildtexten. I stället står det ”Då: Vietnamdemonstration. I dag: Facebookstorm”.

DN-ledaren jämför alltså stora, folkliga protester mot ett grymt och meningslöst stormaktskrig med en extremistisk klick Sverigevänners rasistiska hatkampanjer i sociala medier? De som demonstrerade mot Vietnamkriget var sannerligen ingen liten klick hatande extremister — eller enbart en sekt med deodorantlösa piprökare. Det var människor från breda folklager i Sverige, där även en och annan liberal syntes marschera, med all rätt.

Ironiskt nog är denna jämförelse faktiskt ganska extrem.

Maria Ripenberg

Gustafsson äntligen frigiven och hemkommen

Den 25 november 2011 kidnappades Johan Gustafsson av en al-Qaida-gren i Mali under en motorcykelsemester i landet. I dagarna kom det lyckosamma beskedet att Gustafsson äntligen är frigiven och åter hos de sina.

Utrikesminister Margot Wallström deltog under gårdagskvällen i SVT:s Aktuellt för att kommentera den glädjande nyheten. Utrikesministern gjorde gällande att det framgångsrika utfallet är en följd av ett enträget samverkansarbete mellan utrikesdepartementet, Polisens Nationella operativa avdelning (NOA) och andra svenska och utländska myndigheter.

Hur förhandlingsprocessen har fortlöpt, och hur premisserna för Gustafssons frigivande ser ut, förblir osagt. Och det verkar otroligt att ytterligare information kommer att uppdagas i närtid, åtminstone om man ska se till gårdagens intervju med utrikesministern. På den direkta frågan huruvida regeringen har betalat ut en lösensumma till terrororganisationen, väljer Wallström att flertalet gånger att undvikande upprepa att Sveriges policy är att inte betala lösensummor vid kidnappningar – snarare än att dementera eller bekräfta.  

Magnus Ranstorp som är terrorismforskare på Försvarshögskolan menar att det finns skäl att tro att någon typ av eftergift, kanske i form av en lösensumma eller fångväxling, ändå gjorts till förövarna. Möjligen inte direkt från Sverige, men å landets vägnar.

Hur ska detta sammantaget tolkas och vilka följder får respektive svar?

Terrororganisationer lik denna använder hänsynslöst kidnappningar för att finansiera övrig (lika hänsynslös) verksamhet. Incitamenten blir alltså betydligt starkare för förövarna att begå illdåden om de kan vara säkra på att offrets hemland betalar. Att ha en policy likt den Sverige har är således nödvändigt.

Men det är samtidigt omöjligt att sätta ett pris på en människas liv. Den första tanken (kanske i synnerhet om man ser till sig själv) är: kosta vad det kosta vill, det går inte att värdera ett liv! Tanken kan konkretiseras om man betänker de rykten om begärda lösensummor på uppemot 200 miljoner kronor som har florerat kring kidnappningen.

Regeringens diffusa svar är troligen resultatet av en dragkamp mellan dessa värden. Man kan tycka att de ansvariga skulle vara uppriktiga kring förfarandet, och att transparens vore rätt väg att gå. Men i slutändan handlar det om en komplicerad frågeställning som måste underordnas politikens praktik. Syftet är troligen inte att ljuga för svenska folket, utan att skydda det.

Julia Eriksson Ståhl

Jomshof bekräftade Ahmed

Moderaten Kahin Ahmed tyckte inte att man skulle ha bjudit in Sverigedemokraterna till politikerveckan i Järva. Han menar att partiet är rasistiskt och hänvisar bland annat till att Richard Jomshof (SD) ska ha skrivit att islam har ”som tradition att våldta kvinnor” och att Björn Söder (SD) sagt att svenska samer och judar inte är svenskar.

SD är inte ett parti som andra, och blir därför svårhanterligt i många olika sammanhang. Samtidigt blir det konstigt att ordna en politikervecka utan att alla invalda riksdagspartier får delta öppet. SD blir knappast mer legitimerat av att delta i Järva, när de redan sitter i riksdagen sedan många år. Men det går alltså att förstå Ahmeds motvilja också. Och framför allt har han ju full rätt att framföra den: Jimmie Åkesson är inte välkommen i förorterna.

Det ironiska var ju att Richard Jomshofs ryggmärgsreflex omedelbart bekräftade Kahin Ahmeds argument om ett främlingsfientligt och rasistiskt parti som fördjupar polariseringen i samhället. Ett parti med ytlig respekt för demokratins spelregler.

För Jomshof – representant för det andra största partiet i Sverige – var det självklara motdraget att säga att ”Kahin Ahmed inte är välkommen i Sverige”. Det  hjälper förstås inte att Ahmed har bott mer än ett kvartssekel i Sverige och har mastergrad vid svenskt universitet. Han tycker inte att Ahmed är svensk ändå, säger han, men han vill inte gå närmare in på varför. Att partisekreteraren Jomshof senare säger att han kanske agerade något i affekt förändrar ingenting. Han har visat upp sin politiska kompass och han har varit tydlig.

Det finns flera budskap i Jomshofs lakoniska svar till Ahmed. Dels menar Jomshof att en svensk medborgare som är meningsmotståndare till honom och hans parti bör deporteras. Och varför tycker han det? Jo, därför att en mörkhyad, inflyttad person från ett land utanför Europa aldrig i Jomshofs ögon kommer att kunna betraktas som svensk. Det spelar ingen roll om Ahmed har bott här i 26 år, eftersom han tycker att många människor som bott i Sverige i generationer inte heller någonsin kommer att kunna bli svenskar. Möjligen har det med den där ”essensen” att göra som SD skriver om i sitt partiprogram, och som avslöjar att de är anhängare av biologisk rasism.

Det verkar dock som om vi aldrig riktigt får veta vad Jomshof, som själv har invandrarbakgrund och tidigare hette Lohikoski, menar med att vara ”riktigt svensk”. Och det är ju förstås för att det inte existerar någon sådan definition. Hittepå-kriterierna och fördomarna skulle bli alltför avslöjande.

Maria Ripenberg

Sommarlovet kan börja nu

Korta av sommarlovet, skrev Aftonbladets ledarsida nyligen. Åtminstone en vecka skulle vårterminen kunna förlängas med, helst två så att lovet började med midsommar. Förslaget har en hel del poänger.

Tioveckorslovet är smått unikt i ett internationellt perspektiv och härstammar från tiden då barnens hjälp var nödvändig i jordbruket. För moderna tiders barn innebär det långa lovet bland annat att läsinlärningen avbryts för mindre barn, främst de som kommer från hem där inte läsning är en naturlig del av vardagen.
Sedan tillkommer de praktiska problemen för familjer av olika slag. Att ta semester om lott och samordna med mor- eller farföräldrar kan förlänga lovet en del, men tio veckor är förstås omöjligt. För barnen som springer ut till blomstertiden väntar i stället ett antal veckor på fritids för de mindre, och ett antal veckor av sysslolöshet för de äldre. För utsatta barn väntar en lång period utan skolans trygga ramar.
Motargumentet mot kortare lov är att utnyttja den ljusa delen av året, ett längre jullov känns inte lockande när solen försvinner vid tre på eftermiddagen. Dessutom behövs återhämtningen för både elever och personal. Men för många barn och föräldrar innebär tio veckor allt annat än återhämtning. Det bör gå att hitta en kompromiss som gör det bättre för alla.
Johan Rudström

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se