Logga in
Vädersponsor:

Jan-Olov Johansson

Vad vi vet

Jan-Olov Johansson är en 64-årig morfar som är utbildad till agronom och hela livet har verkat för att skapa en dialog mellan vetenskap och medborgarna. Ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin), ledamot av KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin), hedersdoktor vid Uppsala Universitet och yrkespatient.
Detta är en extern blogg utanför UNT:s utgivaransvar

Den förgiftade debatten - del 3

Ett annat problem med den svart-vita ekodebatten är den reducerar alla icke KRAV-märkta bönder till "miljöbovar".

För på sätt och vis kan man säga att det är enklare att beskriva KRAV odlingen än den övriga. Reglerna för Kontrollföreningen för Alternativ Odling (KRAV) rymdes också på en A4 när de skrevs 1985. En av de fyra grundarna var LRF.

Man kan naturligtvis göra det enkelt för sig och kalla hela den odling som lantbrukarna bedrivit de senaste 40 åren för ”giftjordbruket” Enlig P1:s Vetenskapsredaktion språkprogram är det tydligen en beskrivning som återger vetenskapliga fakta. ( Språket 8/12-15.)

"Giftodlingen" skulle i så fall täcka runt nittio procent av svensk åkerareal, eftersom bara omkring 11 procent odlas “alternativt” (2010).

KRAV är i dag en organisation med 28 anställda och runt 3 800 medlemmar.

Tillväxten av alternativodling har onekligen gynnats genom att hundratals journalister, kändiskockar och programledare oblygt har rekommenderat just KRAV. Med tanke på att KRAV alltså är ett varumärke precis som IKEA eller VOLVO kan man fundera över hur väl public service företagen följt kraven på opartiskhet och frihet ifrån just reklam när man i decennier släppt fram denna marknadsföring, men här gäller som sagt inte vanliga spelregler.

Den svåra fråga är hur man rättvist skall beskriva alla de som inte KRAV odlar, de som ofta kallas konventionella. Denna grupp består nämligen av lantbruksföretag som varierar  i storlek, intensitet och metoder. Och i miljöpåverkan. Här finns allt ifrån de mest intensiva spannmålsgårdarna i söder och här finns månskenbönderna i glesbygden.  Men om man tror att storleken avgör miljöbelastningen tar man också fel.

Antalet lantbrukare minskar konstant, det är länge sedan jordbruket var modernäringen som var stommen i nationen. Enligt Jordbruksverket finns det i dag cirka 67 000 jordbruksföretag kvar år( 2015 siffror). Men det är bara 16 000 företag som kräver en arbetsinsats motsvarande minst heltid. De stora gårdarna står för större delen av vår mat. En tumregel brukar vara att 20 procent av lantbrukarna står för 80 procent av produktionen.

Alla är de, små som stora, “bönder” och ofta är de medlemmar i LRF. Elaka tungor brukar säga att denna organisation är värd ett mindre fredspris eftersom den lyckas ena så vitt skilda företagare under ett tak. Men det säger sig självt att begreppet ”konventionell odling” kan vara nästan vara vad som helst. Det enda man säkert vet är att svenskt jordbruk år 2017 inte ser ut som i Bregottreklamen.

 Generellt vågar jag dock påstå att svensk lantbruk är betydligt snällare mot djur och natur än de flesta andra länders.  Man var exempelvis tidig med att stoppa den vansinniga användningen av antibiotika i djurfodret. Användningen av olika växtskyddsmedel är också hårt kontrollerad. Om COOP hade varit lite smarta hade de lika väl kunnat göra sin skandalfilm om svenska produkter.

 Men, det kostar att vara miljövänlig och det är lätt att förstå de svenska odlarnas frustration när deras produkter möter konkurrensen ifrån länder där djur far illa och naturen tar stryk.

Ett sätt att få betalt för sin miljövård är att gå med i KRAV och få betydligt bättre betalt för samma varor. Är man skicklig kan man utnyttja tidigare insatser och undvika de skördeförluster på runt hälften som annars drabbar en eko-odlare.

Nackdelen är att man då fastnar i de gammelmodiga och teknikfientliga reglar som präglar KRAV. Debattörer som Marit Paulsen uppmärksammade detta tidigt.

Det finns för övrigt minst en ytterligare kontrollerad odlingsform, den kallas ”odling i balans” och har ett eget märke som kallas Sigill. Om du aldrig hört talas om dem så beror  det på att svenska medier totalt ignorerat företeelsen som faktiskt funnit i många år.

Här återfinns bland annat vackra blomsterängar som gynnar den biologiska mångfalden och här läcker inte jorden lika mycket näringsämnen som den gör på alternativa odlingarna.

Men, som sagt, kom inte här och släpa in en massa besvärliga fakta i min svart-vita verklighet! Jag är eko som ICA brukar sammanfatta det.

För det är inte bara COOP som påstår att det är mera hälsosamt att äta eko.

Till och med Systembolaget är "eko" numera.

 Och en del apotek vill också hänga på trenden. Här trappar man till med upp reklamkampen med att vara "naturlig".

Slutligen så har agronomen och riksdagmannen Staffan Danielsson (C) föreslagit att UG ( Uppdrag Granskning) borde titta närmare på eko-debatten. Det är ett gott förslag, men tyvärr alldeles för känsligt. Självkritik är något som andra yrkeskårer borde ägna sig åt!

En dusch av nya gener?

Enligt den här artikeln är det nu möhligt att redigera växters DNA genom att spraya dem med CRISP teknik. Är dette verkligen sant? OCh vad innebär detta?

Biohackers, bioteknik i köket?

If the misery of the poor be caused not by the laws of nature, but our institutions, great is our sin” är ett annat citat från Charles Darwins.

Det inleder avsnitt två av den utmärkta NETFLIXserien ”Unnatural selection”.

Här presenteras den banbrytande genterapin sin kan bota den lilla pojken Jackson från den nedärvda ögonsjukdom som håller på att göra honom blind. Bakom läkemedlet står företaget Sparks. Och prislappen för deras nya produkt Luxturna är astronomisk.  850 000 dollar.

Så vad är ditt barns syn värt? Allt förstås. Det är fel fråga att ställa säger  David Mitchell som representerar föreningen ”Patients for affordable drugs” i USA.

För det första är produkten baserad på forskning som betalts av skattemedel. För det andra gör läkemedelsbolagen stora vinster och de lägger mer på pengar på reklam och marknadsföring än på forskning.

Visst företagen måste få betalt för sitt arbete men inte med dessa hutlösa ersättningar som de kräver.

David Mitchell står för en reaktion på de nya mirakelmedicinerna. Ett annat sätt att protestera utövas av de så kallade biohackarna. ”Biohackers” är ett nytt främmande ord som dök upp för ett antal år sedan. Jag skulle dock avråda ifrån att använda det i Högskoleprovet. Betydelsen av termen varierar nämligen mycket och det är osäkert hur mycket verkstad som egentligen finns i begreppet.

I den här dokumentären får vi dock möta verkliga biohackers, det vill säga människor som aktivt försöker förändra sin biologi genom att injicera främmande gener i sin kropp.

En av dem är Dr. Josiah Zayner. Han får nog rent av betraktas som en aktivist på området. Några av hans resonemang lyder ungefär:

”Fram tills nu har vi varit slavar under vårt genom (vår genkarta)”, konstaterar Dr Zayner. Jo, folk är rädda för att man kan göra dumma saker med den nya tekniken. Inte minst med CRISPR. Men vet ni vilka som inte fruktar de nya möjligheterna? Jo, de som lver med och dör av genetiska sjukdomar varje dag!”

”De som är emot biotekniken talar om att vi kan rubba balansen i världen. Vet ni vad, den är redan rubbad! Biohackers hör till de få som kan återställa den”.

( Magnus Lundgren berättade det mesta om CRISPRcas9 i sin föreläsning i serien Genvägen till kunskap.)

För att provocera ytterligare så injicerar han sig själv med en gen som skall ge ökad muskeltillväxt. Och hans lilla firma, the Odin, säljer också utrustning så att du kan prova CRISPR-tekniken hemma i köket. En av dem som köper av Dr. Zayner är den hunduppfödare som vi mötte i avsnitt ett, David Ishee. Det är lite oklart exakt vad han vill göra med sina hundar, men enligt honom själv så vill han få fram friska exemplar som lever länge. Skillnaden är att istället för att som vi gjort under fyrtiotusen år styra hundarnas parning så tar han en genväg med hjälp av den utrustning han köpt. Han har själv ingen formell utbildning på genetik utan arbetar dagtid på oljefälten. Detta är CRISPcase9  i ett skjul.

 

Om detta är lagligt inom EU är en helt annan fråga...

 

Det onaturliga urvalet

Jackson Kennedy är född med en ögonsjukdom som kommer att göra honom helt blind. Men numera finns en behandling som kan rädda hans syn. Den bygger på avancerad genteknik och kostar stora pengar. Bör han få den?

Nick Piazza har en annan svår medfödd sjukdom. SMA typ 1 kallas den och gör honom helt förlamad. Vanligen dör barn som fått detta arv efter bara två år men tack vare inte minst hans föräldrars arbete har han blivit över tjugo. Nu erbjuds även han en behandling. Den kostar enorma summor och måste dessutom ges en gång om året, livet ut. Vem skall betala för att rädda Nick?

Detta är bara två av de personer vi får följa i den nya Netflixserien Unnatural selection. Onaturligt urval i fri översättning. Om du inte redan hittat den – leta upp den på Netflix nu!

Serien tar sitt avstamp i flera citat av ingen mindre än Charles Darwin.

Det första lyder:

If you had an idea that was going to outrage society would you keep it to yourself?

”Om du hade en ide som skulle göra hela samhället djupt upprört skulle du då behålla iden för dig sjölv?”

Darwins ide var förstås evolutionen. En ide som han tvekade så länge med att presentera eftersom den utmanade skapelseberättelsen och därmed hela dåtiden kyrka och religion I dag menar väl de flesta – i vart fall det sekulariserade Sverige – att Darwin hade rätt. Men om de sedan verkligen förstår evolutionen är en helt annan historia.

I dag har vår kunskap om det vi ärver via våra gener nått så långt att vi faktiskt förmår att bestämma och ändra i arvsmassan. Och det är i vid mening det som den här serien handlar om. Det nya urvalet. Och om det gamla skedde via ” det naturliga urvalet” så kan man kanske tala om det nya ”onaturliga urvalet”.

Men bara kanske. För vi människor har sedan tusentals år påverkar samma urval. Genom att välja partner väljer vi ju egenskaper till våra barn. Genom en växtförädling har vi under tiotusen år skapat de grödor som all vår civilisation vilar på. Ett av de längre genmodifieringsprojekten är - hunden. Genom att i kanske fyrtiotusen år ha valt hundar har vi fått alla de hundratals raser som vi idag ser omkring oss. Alla härstammar de från – vargen. Alla dessa nya genkartor som skapats av människans avelsarbete studeras i det stora projketet som jag tidigare skrivit om!

Och som professor Kerstin Lindblad- Toh föreläste om under rubriken Hundens GENtjänster

Det är för övrigt med just hunduppfödning som hela Netflix serie tar sin början. Hos en David Ishee i Missisippi som försöker använda bioteknik - utan att ha någon som helst utbildning i ämnet...

 

En vetenskaplig höst

Understundom saktar tiden in. Sedan tar den ilande kalla vinden tar fart och alla löven faller. Almanackan säger oss att det redan är den 22 oktober. Vi är en bra bit in i hösten.

Denna hösttermin har jag inga öppna föreläsningar att hålla rätt på. Känns lite ovanligt. Jag har faktiskt hållit på med dem – i olika former – under många år nu.

Senast var det en serein om Genetik, Genvägen till kunskap? i samarbete med Vetenskaps och Folkbildning.

Nyfikenheten finns kvar. Inte minst på det vetenskapsområde som genomgår en otroligt utvecklig just nu –

Därför vill jag gärna lämna ett tips om en helt ny och fascinerande TV-serie som precis släppts. forts följer

Ett laddat pris

Litiumbatterier! Eller mera exakt, litiumjonbatteriet.

KVA spelar verkligen de säkra korten i år. Fysikpriset till Exoplaneterna ( ”Är vi ensamma?”) och kemipriset till de vardagsting som nästan alla av oss går och bär på i dag. ( ”Jag måste ladda mobilen”).

 Ett pris till oorganisk kemi och ett pris som det spekulerats om i många år.

Och det var kanske lite bråttom att dela ut den här utmärkelsen eftersom en av pristagarna är hela 97 år gammal.

Så när Litiumbatteriet nu - äntligen- fått sitt pris kanske det de organiska kemisterna få belöna gensaxen?

Namn: Jan-Olov Johansson
Ålder64 år
Familj: Fru, tre vuxna barn och två barnbarn
Bor: I Norby, Uppsala
Gör: Vetenskapsjournalist, agronom och yrkespatient
Gillar: Djur, natur, vetenskap och intressanta människor
Ogillar: Alla former av fundamentalism@jolov på Twitter:

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se