En byggarbetsplats kan vara rörig med många underentreprenörer samtidigt som skaderisken för byggjobbare är stor. Halkolyckor samt kläm- och skärskador är i regel vanliga.

Martin Degeryd, projektchef på Skanska och som själv skadade sig allvarligt i en arbetsplatsolycka för omkring 20 år sedan, hade bilden klar för sig när Skanska började bygga åt Riksbyggen längs Råbyvägen. Fokus skulle ligga på ordning och reda på bygget. Och att det anställda skulle må bra.

– Det är viktigt att det ser bra ut under byggtiden, även utåt sett, säger han och fortsätter:

– Det är även viktigt att alla mår bra på jobbet och bryr sig om vandra. Nyckeln har varit att få med underentreprenörernas anställda i gemenskapen och i vårt säkerhetstänkande.

De underleverantörer som inte anpassat sig eller fungerat har inte fått förnyat förtroende hos Skanska vid nya projekt.

Samarbetet mellan Riksbyggen och Skanska längs Råbyleden inleddes med den första etappen 2010. Nu är det femte projektet inne på slutvarvet med Aftonfalken där sammanlagt 91 bostadsrätter nu byggs.

Och ur arbetsmiljösynpunkt är man nöjda. Under 1 000 arbetsdagar har ingen anställd eller underleverantör skadad sig på arbetsplatsen såpass illa att man behövt sjukskriva sig.

Roger Yrjas, Riksbyggens marknadsområdeschef i Uppsala, är förstås också glad:

– För oss som företag och byggherre är det naturligtvis viktigt att folk inte far illa under byggets gång, säger han.