Bolånetagare med stora lån har oftare ett större sparkapital än de med lägre lån. Totalt uppger 15 procent av de tillfrågade att man har mer än miljonen i sparkapital. Andelen som har mer än 500 000 kronor är 30 procent medan 66 procent anger att de har mer än 100 000 kronor.

Samtidigt uppger 13 procent respektive 4 procent av bolånetagarna att de har ett sparande på maximalt 50 000 respektive 10 000 kronor. 

Enligt undersökningen är det ovanligt att man belånar sin bostad för konsumtion, till exempel bilar och båtar. 82 procent uppger att de inte gjort det under de senaste fem åren.

Drygt 1 000 bolånetagare har tillfrågats av Kantar Sifo på uppdrag av SBAB.