Det är serviceföretaget Hemfrid som analyserat statistik från Skatteverket som visar fortsatt tillväxt inom branschen över hela landet.

– Tidigare har det främst varit storstadsbor som köpt hushållsnära tjänster. Men tillväxten finns numera i hela landet och det har det blivit allt vanligare att ta hjälp med tjänster i hemmet oavsett var man bor. De vanligaste rutanvändarna är barnfamiljer och äldre som tar hjälp för att få vardagen att gå ihop, säger Hemfrids vd Maria Andersson i ett pressmeddelande från företaget.

Statistiken för Uppsala län visar att 32 925 personer i Uppsala län anlitade så kallade ruttjänster under 2018, att jämföra med 30 406 under 2017. En ökning med 8,3 procent.