Sedan 2008 har det funnits ett mål att minska antalet vräkningar där barn är inblandade, och utvecklingen var positiv ända fram till 2018.

Men under förra året berördes 448 barn i samband med 247 vräkningar i hela Sverige. Det är en ökning med 36 ärenden jämfört med 2017. Då drabbades 392 barn.

Obetald hyra

– Vi ser att den allra vanligaste orsaken är obetald hyra, och att den obetalda skulden vid ansökningstillfället är 10|000 kronor eller lägre i 38 procent av fallen. Men vi vet inte säkert vad ökningen av vräkningar där barn berörs beror på, men vi ska undersöka det. I Södertälje är en orsak otillåten andrahandsuthyrning, men vi vet inte ännu om det gäller även resten av landet, säger Kim Jonsson, kommunikatör inom förebyggande verksamhet hos Kronofogden.

I Södertälje är det också vanligt med andrahandsuthyrning där uthyraren tar betalt av hyresgästerna, men inte betalar till fastighetsägaren, och hyresgästerna vräks. Detta berör också barnfamiljer, enligt Kronofogden.

– Vi vet inte om detta med andrahandsuthyrning även gäller resten av landet, men vi ska undersöka det.

Hon pekar på de åtgärder för att minska vräkningarna där barn drabbas som Kronofogden förespråkar.

– Vi tror på att hyresvärden ska ta en tidig och personlig kontakt med hyresgästen om hyran inte betalas. Inte bara skriva brev. Och så ser vi också att det är viktigt att socialtjänsten och hyresvärdarna på orten samverkar. Ju tidigare de kommer in desto större blir chansen att man aldrig behöver gå in med vräkningar, säger Kim Jonsson.

Antalet vräkningar totalt sett, även i ärenden då inte barn varit inblandade, har också ökat under 2018. De verkställda vräkningarna ökade från 1|938 till 2|022.