Det är tidningen Hem & Hyra som gjort en sammanställning över antalet bostadssociala kontrakt. På tio år har antalet ökat med 250 procent i landet, visar granskningen. Bostäderna ägs i de flesta fall av kommuneras egna bostadsbolag eller av privata värdar, men sammanställningen visar att minst 11 procent äga av direkt av kommunerna själva.

I Uppsala kommun finns det enligt Hem & Hyras uppgifter 694 sociala kontrakt. Bara Stockholm, Göteborg och Malmö har fler. Antalet bostadssociala lägenheter som ägs direkt av kommunen, och inte via Uppsalahem, uppgår till 214. Bara Västerås och Helsingborg redovisar fler.