Sveriges bostadsrättcentrum (SBC), berättar att andrahandsuthyrningen i stort ökar. Det har även gjort att frågorna kring uthyrningar ökar.

För att hyra ut i andra hand krävs ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse eller hyresnämnden. Och allt oftare behöver bostadsrättsinnehavaren ange ett skäl till uthyrningen. Men samtidigt ser SBC gärna att bostadsrättsföreningar har ännu tydligare regler.

– Det finns flera exempel på när andrahandsuthyrningar har gått fel och där föreningen har fått ta på sig kostnaden. Bostadsrättsföreningar som har tydliga regler och som är förberedda på hur de ska agera vid fall där det sker olovlig bostadsuthyrning har mycket att vinna, säger Stefan Lindberg, affärsområdeschef juridik på SBC.

Den ökade andrahandsuthyrningen har även lett till att korttidsuthyrning ökar. Men allt färre bostadsrättsföreningar tillåter det då det kan tolkas som kommersiell hotellverksamhet. Att olovligen hyra ut en lägenhet kan innebära rättsliga konsekvenser och i värsta fall tvångsförsäljning.

– Valet att förbjuda andrahandsuthyrningar grundar sig ofta i att skydda föreningen och dess medlemmar från otrygghet, oreda samt att rutiner inte hålls. Korttidsuthyrningar kan leda till höjd risk för skadegörelse och kriminalitet, säger Stefan Lindberg.

Totalt anser dock 83 procent att man ska få hyra ut i andra hand, enligt Sveriges bostadsrättsrapport.