Det visar en kartläggning som mäklarföretaget Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort i samarbete med Statistiska Centralbyrån och Svensk Mäklarstatistik.

– Amorteringskraven har bland annat bidragit till en sundare prisutveckling på bostadsmarknaden. Men de ger också inlåsningseffekter och en mer ojämlik bostadsmarknad där kvinnor, som generellt tjänar mindre än män, har svårare att köpa bostad, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Genomsnittspriset för en bostadsrätt i Uppsala län är drygt 2,1 miljoner kronor och det krävs en kontantinsats på nästan 320 000 kronor. Med en medelinkomst på 332 728 kronor för män tar det tio år att spara till kontantinsatsen, givet att man sparar 10 procent av inkomsten. För kvinnor är medelinkomsten i Uppsala län 251 932 kronor, vilket innebär att det har 13 år att spara ihop till samma belopp.


På riksnivå är skillnaden större. Genomsnittet för landet är fyra års skillnad mellan män och kvinnor. I 15 av 21 län påverkas kvinnor som tjänar i nivå med genomsnittet för kvinnor även av det andra amorteringskravet som innebär mer i amortering.

– Det måste bli enklare för människor att flytta. För en långsiktigt hållbar bostadsmarknad behövs en bred bostadspolitisk överenskommelse för ökad rörlighet. Här bör omformulerade amorteringskrav, individanpassad kontantinsats och kraftigt sänkt flyttskatt vara i fokus, säger Marcus Svanberg.