Gården omfattar sammanlagt 33 hektar mark, fördelat på skog, åker och betesmark. Boningshuset på drygt 100 kvadratmeter byggdes 1873 och det har sedan dess inte gjorts några renoveringar. Flera av rummen har lerklinade väggar. Utropspriset för gården i Heby kommun är 1,5 miljoner kronor.

En avstyckad lantbruksfastighet i Rasbokil, öster om Uppsala, hade näst mest besökare på Hemnet i Uppsala län. Bostadshuset har en boyta på 130 kvadratmeter och fastigheten är till salu för 2 650 000 kronor.

På tredje plats hamnade en gård i Östfora, väster om Uppsala. Fastigheten har flera ekonomibyggnader, bland annat en äldre kvarnbyggnad. Bostadshuset är byggt år 1800, har en boyta på 300 kvadratmeter och är i stort behov av renovering.