De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik och Uppsalaföretaget Valueguards bostadsprisindex visar på små förändringar. Bostadsrättspriserna i landet har den senaste tremånadersperioden backat 1,6 procent på riksnivå medan villapriserna är upp 1,6 procent.

Uppsala län skiljer ut sig på några punkter. Bostadsrättspriserna har gått upp marginellt (0,5) det senaste kvartalet medan villapriserna stigit 4,6 procent.

Nedbrutet på kommunnivå visar Håbo sett över senaste tremånadersperioden kraftigt negativa siffror vad gäller bostadsrätter, -17,6 procent. På årsbasis är dock nedgången inte större än 3,7 procent – att jämföra med Uppsala kommun där bostadsrätterna tappat mest sett över senaste året, -8,4 procent.

På hussidan ligger utvecklingen senaste kvartalet i Uppsala platt. Tierp toppar med en prisökning på 16,1 procent. Sett över tolv månader är det Uppsala, Håbo och Knivsta som visar minusutveckling, alla kring -3 procent. Östhammar har ökat mest, 5,1 procent.

– Vi får olika signaler om hur bostadsmarknaden mår beroende på var i landet man befinner sig. Marknaden är svårbedömd. Det ser vi även i vår Mäklarpanel. I senaste mätningen är mäklarna mer försiktiga. Det är fler mäklare som bedömer att priserna ska gå ner, samtidigt som det är färre som bedömer att de ska öka. Men, viktigt att ta i beaktande är att majoriteten i panelen, hela 46 %, bedömer stillastående priser, vilket är en ökning med +5 % från förra månaden, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet i ett pressmeddelande.