– Även om byggtakten varit hög de senaste åren uppger länets alla åtta kommuner underskott på bostäder totalt sett, samt i alla centralorter. Alla kommuner, utom en, bedömer att det kommer att vara fortsatt brist på bostäder om tre år, säger Karin Lindeberg, handläggare för bygg- och bostadsfrågor på länsstyrelsen i Uppsala län, i ett pressmeddelande.

Det är Älvkarleby kommun som i sitt svar uppger att man räknar med att nå balans i tillgång och efterfrågan på bostäder till 2023.

Totalt räknar länets kommuner med att 7 387 nya bostäder ska påbörjas under 2019 och 2020. Bara under 2018 ökade befolkningen i länet med i princip lika mycket.

I kommunernas enkätsvar till länsstyrelsen anges höga produktionskostnader och hårdare lånevillkor som de främsta faktorerna som begränsar byggandet.