Under 2017 påbörjades byggandet av 4 515 bostäder i Uppsala län, enligt SCB:s preliminära siffror minskade antalet till 3 013 under 2018. Den kraftigaste minskningen gäller byggandet av flerbostadshus där antalet minskat från 3 735 år 2017 till 2 515 bostäder under fjolåret. Andelen påbörjade byggen av hyresrätter har ökat till 78 procent. Under 2017 var den andelen 37 procent av flerbostadshusen.

När det gäller påbörjade småhusbyggen minskade antalet från 780 under 2017 till 498.

För landet i helhet påbörjades cirka 53 000 bostadsbyggen 2018, en minskning med 16 procent jämfört med året innan.