Det enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi.

83 procent av svenskarna amorterar på sina lån. Unga amorterar mer (åldersgruppen 18–29 år är i topp med 92 procent) än äldre och hela var fjärde Stockholmare väljer att inte amortera. Siffran för boende i Mellansverige med bolån var 87 procent.

Att färre amorterar i vissa delar av landet är emellertid ett väntat resultat. Anledningen är att om prisuppgången på bostäder är stor så minskar skuldsättningsgraden för hushållen.

– Det har varit en kraftig prisutveckling på bostäder, framför allt i större städer, vilket kan förklara varför fler stockholmare än andra avstår från att amortera, säger Helena Klein affärsområdeschef för Privatlån och Spar hos Svea Ekonomi i ett pressmeddelande.

Allra bäst på att amortera är boende i Småland och Gotland-Öland.