Det är Mats Persson, Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson, som till Dagens Nyheter uppger att det skärpta amorteringskravet förvärrar läget på bostadsmarknaden.

– Vi ser ökad osäkerhet, vi ser prisfall och minskat byggande … framför allt i Stockholm. Och eftersom Stockholm är motorn i svensk ekonomi så är det väldigt allvarligt säger han till DN.

Enligt L är det till största del de som saknar bostad som drabbas när det byggs färre bostäder. Man menar också att amorteringskravet slår hårt mot unga som är i stånd att skaffa sig sin första lägenhet samt personer i 30-årsåldern som flyttat till Stockholm för att de har fått arbete – de klarar inte kraven och tvingas ut på andrahands- och den svarta marknaden.