Det finns drygt en halv miljon fritidshus i Sverige och många ägs gemensamt.

Enligt siffror som analysföretaget Novus tagit fram åt europeiska semesterbostadsjätten Novasol har hela 69 procent ett delat ägandeskap. I ett pressmeddelande listar de ett antal nyckelpunkter som ser till så att delandet blir en mindre strulig historia.

Planera mera: Det som lägger grunden till ett fungerande samarbete är noggrann planering. Hur nyttjandegraden ser ut och hur veckorna ska delas upp är det som måste klargöras allra först. Sen tillkommer många ordningsfrågor och ekonomiska beslut. Huruvida man får överlåta sin vistelseperiod till någon annan måste också bestämmas.

Ekonomin: De löpande kostnaderna måste identifieras. Sedan bör en diskussion föras om hur stor summa respektive part ska lägga, exempelvis utefter ägandeprocent. En sparbuffert måste man ha. Spara förslagsvis en summa varje månad. Utgifter som inte är planerade dyker alltid upp, även på nyare byggnader. Om någon vill sälja sin andel är det bra om man på förhand har bestämt hur värderingen ska ske, exempelvis kopplat till taxeringsvärdet.

Sysslor: En person som är ansvarig för betalningar, försäkringsrelaterade frågor och all administration bör utses. Likaså någon som har ansvar för trädgården.

Inköp och renoveringar: Stora kostnader ryms här. Och inte minst kan de vara oväntade. Det kan vara bra att lägga upp en tioårsplan för vilka åtgärder som man tror kommer att behövas göras: renoveringar, inköp med mera.

Städning: En given stötesten. Här har ofta folk olika syn på vad som är välstädat och ordningssamt. Gör en detaljerad städlista som alla ska följa.