Att bo i bostadsrätt har sin charm och sina tålamodsprövande utmaningar. Men om man i dag retar sig på att grannen spelar för hög musik så är framtidens ordningsproblem av annan kaliber, om man ska tro en undersökning från Svenskt BostadsrättsCentrum, SBC.

Överst på listan över mest irriterande framtidsproblem är "felsortering i det automatiska soprummet" enligt 20 procent av de tillfrågade. Som tvåa vad gäller framtida störningsmoment hamnar "störande ljud från maskin- och robottjänster". Och på tredje plats: "Grannar som laddar elbilen i det gemensamma garaget."

Ironiskt nog är det faktiskt soporna som irriterar mest även i dagens läge, enligt undersökningen.

– Sköts inte sopsorteringen är det svårt att kartlägga vem det är i huset som missköter sig. Gäller det andra störningsmoment där du vet vem det är kan det i första hand vara bäst att tala med personen i fråga. Om detta inte hjälper bör du dock kontakta styrelsen som får ta problemet och samtalet vidare. Fungerar inte det heller är nästa steg att förening skickar en varningsskrivelse till grannen, säger Monika Jukic, Chefsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.