– Det har varit en minskad elproduktion under januari–februari och november–december under 2018, den tid på året när solen står som lägst, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.

Anna Freiholtz poängterar dock att variationer i solelproduktionen även påverkas av vädret, om det exempelvis varit ovanligt molnigt under vissa månader och att det därför inte går att dra några slutsatser efter bara ett år.

För månaderna januari, november och december 2018 är den redovisade solelproduktionen den lägsta sedan 2014. För övriga månader under året ses inget tydligt bortfall i elproduktionen, jämfört med tidigare år.

När utformningen och höjden på Juvelen stod klar lät Uppsalahem göra en beräkning som visade att det kunde bli en minskad produktion på cirka 10 procent på årsbasis.

Uppsalahems bågformade bostadshus vid rondellen Strandbodgatan-Stationsgatan-Bergsbrunnagatan stod inflyttningsklart hösten 2013 och hade Nordens största solcellsfasad med 1 200 solceller på en yta av 675 kvadratmeter. Huset bedömdes kunna producera cirka 70 000 kilowattimmar (kWh) el per år, tillräckligt för att försörja mer än hälften av byggnadens gemensamma elbehov, i form av fläktar, hissar och belysning i trappuppgångar.