Under årets nio första månader hade FMI fått in 441 anmälningar vilket är 73 fler än under samma period förra året. När anonyma anmälningar räknats bort är de vanligaste orsakerna till anmälningar kategorierna "God fastighetsmäklarsed" och "Mäklarens agerande". Antalet anmälningar om lockpriser har minskat från 120 till 88.

Hittills i år har det kommit in 10 anmälningar mot fastighetsmäklare i Uppsala län. Under hela 2017 anmäldes 22 mäklare i länet.