Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet. Enkätundersökningen visar att andelen mäklare som tror på sjunkande bostadspriser det kommande kvartalet har ökat från 29 till 33 procent, jämfört med den förra mätperioden. 21 procent tror på en prisuppgång, en minskning med 1 procentenhet. Den största andelen, 46 procent tror på stillastående priser, jämfört med 49 procent vid förra märperioden.

– För tredje månaden ökar andelen mäklare som tror på en prisnedgång och därmed är det även fortsatt fler mäklare som bedömer prisnedgång än prisuppgång. Bedömningen är mäklarna inte ensamma om att göra och speglar marknaden just nu. Mäklarna möter dagligen sina kunder och hör hur deras tankar går kring ökade räntekostnader och bankernas hårdare krav. Som alltid är det många parametrar som påverkar både marknaden och mäklarnas bedömning. Ökade räntor är en, fortsatt rekordutbud av bostadsrätter, bankernas hårdare krav samt rapporter om en stundande lågkonjunktur och fallande börs påverkar också. Men samtidigt har vi en fortsatt stark sysselsättning och bostadsbrist på många håll, säger Jenny Stenberg, vd för Fastighetsmäklarförbundet i ett pressmeddelande.

– Årets första visningshelger blir en första temperaturmätare och det blir intressant att följa och höra mäklarnas och kundernas reflektioner, avslutar Jenny Stenberg.