Det visar Mäklarpanelen för februari, där Fastighetsmäklarsamfundet i samarbete med Valueguard frågar mäklare om den kommande tremånadersperoden. I den senaste mätningen hade andelen mäklare som tror på sjunkande priser minskat från 33 procent till 26 procent, jämfört med mätningen i januari. Andelen som tror på en prisuppgång ökade från 21 till 24 procent. Den största andelen av mäklarna, 50 procent, tror på stillastående priser, en ökning med 4 procentenheter jämfört med januarimätningen.