Det visar den återkommande Mäklarpanelen, som Fastighetsmäklarförbundet genomför i samarbete med Valueguard. Andelen mäklare som bedömer att priserna kommer att stiga uppgick vid den senaste mätningen till 27 procent, en ökning med 3 procentenheter jämfört med månaden innan. Samtidigt har andelen mäklare som tror att priserna kommer att sjunka de närmaste tre månaderna minskat från 26 procent till 24.

En majoritet av mäklarna tror dock fortfarande att prisutvecklingen kommer att vara oförändrad den närmaste tiden. 49 procent av de som svarade gör den bedömningen, jämfört med 50 procent vid den förra mätningen.

– Det är andra mätningen i rad som vi ser att andelen mäklare som spår sjunkande priser minskar medan de som bedömer ökande priser ökar. Men även om andelen som spår ökande priser är fler så är skillnaden ändock liten, säger Jenny Stenberg, vd på Fastighetsmäklarförbundet, i ett pressmeddelande.