Siffrorna kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät och är sammanställda av Hem & Hyra.

Statistiken visar att 161 av landets kommuner har ett underskott på den här typen av bostäder. 120 av dem räknar inte med att ha byggt bort underskottet inom två år och 95 kommuner tror på fortsatt obalans även inom en femårsperiod.

– En konsekvens blir ju att personer med funktionsnedsättning inte kan flytta hemifrån, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande.

Sett till kommunerna i länet så har Enköping, Heby, Knivsta och Östhammar just nu underskott på boenden för personer med funktionsnedsättning. Håbo och Tierp uppger att de har ett utbud i balans. Av de kommuner som har underskott svarar samtliga att behovet inte kommer att vara täckt inom två år. Endast Östhammar tror att behovet kommer att vara täckt om fem år.