Hög fuktnivå i hem och sommarstugor är ett vanligt problem. Var tredje svensk har upplevt det, enligt en ny undersökning.

Det är företaget Henkel som beställt undersökningen där 1 200 svenskar svarat om sina erfarenheter av förhöjd fuktnivå i sitt hem eller i sitt fritidshus. Var tredje som har sommarstuga har upplevt problemen där. Bland boende i hus var andelen lika hög.

På frågan hur man oftast märker den höga fuktnivån svarar 41 procent att det var kondens på fönsterrutorna. 19 procent hade känt en unken doft och 16 procent hade upptäckt mögel eller mikrobiell påväxt.

Vilka är då de vanligaste åtgärder som de tillfrågade vidtagit? Så här ser listan ut i undersökningen:

1. Vädrat (33 procent)

2. Sett över ventilationen (19 procent)

3. Kontaktat hyresvärd eller saneringsföretag eller fackman (16 procent)

4. Använt en avfuktare (14 procent)

5. Renoverat (11 procent)

Lars Johansson

lars.johansson@unt.se