Matbutiken Willys på Björkgatan i Uppsala kan få samsas med bostäder i framtiden. Genom att förtäta området räknar JM med att ge plats för omkring 200 nya bostäder på området.

– Vår förhoppning är att kunna bygga bostäder där med plats för matbutik i bottenplanet, säger Per Johansson, regionchef för region öst på JM.

– Fålhagen är ett väldigt populärt bostadsområde i Uppsala och förvärvet går väl i linje med såväl gällande översiktsplan som JM:s planerade bostadsutveckling i Uppsala. Kvarteret är beläget mellan två av de utpekade stadsstråken Hjalmar Brantingsgatan och Vaksalagatan med goda kommunikationer till stadskärnan, säger Per Johansson i ett pressmeddelande där markköpet offentliggjordes på fredagen.