Är det några speciella bostadsområden som ni tror kommer att vara mer eftertraktade än andra under 2019? Den frågan ställde vi till några av Uppsalas mäklarföretag. Svaren varierar, men när det gäller villamarknaden tror flera att det kommer bli ökad efterfrågan på hus utanför stadskärnan.

– Områden en bit utanför centrala Uppsala kommer sannolikt vara intressanta för köparna eftersom prisbilden är lägre där, svarar AnnaSara Sundqvist Wolf på Mäklarhuset.

Hon gör även bedömningen att centrala villaområden även fortsättningsvis kommer att vara eftertraktade.

Tomas Widerlöv på Widerlöv & Co är inne på samma linje:

– Skuldkvotstaket har en ganska stor inverkan på köparnas möjligheter att låna och att dessa därför i större utsträckning letar sig längre ut från de mest centrala delarna, till exempel Storvreta, Bälinge och Björklinge där prisnivåerna gör att de får "mer hus för pengarna".

Mikael Blom på Skandiamäklarna gör en liknande bedömning.

– Villor i priskategorin 3-4 miljoner kronor kommer att få en ökad efterfrågan då detta är prisnivåer som många tvingas köpa för med de nya amorteringskraven, svarar Mikael Blom.

När det gäller bostadsrätter varierar mäklarnas bedömningar mer. Enigheten verkar dock var stor om att äldre lägenheter i de centrala delarna av Uppsala fortsatt kommer vara eftertraktade.

Södra stadsdelarna, runt Resecentrum och de östra delarna av Uppsala i närheten av E 4 nämns också som områden mäklarna tror kommer vara eftertraktade.