Det visar en sammanställning som Hem&Hyra tagit fram. I Heby kommun var det 35,5 ansökningar om vräkning per 1 000 lägenheter under fjolåret, enligt Hem&Hyra. Det var bara i Täby, Oxelösund och Borlänge som det var vanligare.

Även i Sigtuna kommun är det vanligt, där handlar det om 28,2 ansökningar per 1 000 lägenheter.

Under 2018 fick Kronofogden i sammanlagt 22 400 ansökningar om att påbörja vräkning på grund av hyresskulder, det innebär ett genomsnitt i landet på 12 per 1 000 lägenheter. Av de 22 400 ansökningarna resulterade 6 500 i ett beslut om vräkning. Av dessa verkställdes drygt 2 000, skriver Hem&Hyra.