De senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar sjunkande småhuspriser i hälften av landets län sett över senaste tremånadersperioden. Västmanlands och Kronobergs län ståtar med de största ökningarna, fem procent.

Sett över det senaste året är bilden annorlunda. Bara tre län visar minussiffror: Stockholms län (-4), Uppsala län (-2) och Norrbotten (-1). Rikssnittet är plus tre procent.

Snittpriset för Uppsala län är 3 317 000 kronor. Det är näst högst i landet. Tittar man emellertid på storstadsområden i stället för län har Stor-Göteborg och Stor-Malmö högre snittpris, 4,5 respektive 3,8 miljoner kronor.

Fotnot: Statistik över huspriser presenteras månadsvis av både SCB och Svensk mäklarstatistik. Statistiken från SCB presenteras efter lagfartshantering och grunddata kommer alltså från Lantmäteriet. Alla försäljningar inkluderas, oavsett om mäklare använts eller ej. Siffror från Svensk mäklarstatistik hämtas in efter kontraktsskrivning.