Småhuspriserna har sjunkit med en procent i Sverige under den senaste tremånadersperioden, februari–april, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med samma period 2017 har priserna stigit med fem procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna fallit i 12 av 21 län. I Uppsala län är nedgången tre procent. I åtta län har priserna stigit och i resterande län var de oförändrade.

Nedbrutet på kommunnivå är siffran emellertid en procent upp för Uppsala kommun.

På årsbasis har priserna stigit i 19 av 21 län. I resterande län var priserna oförändrade, däribland Uppsala län.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Fotnot: Statistik över huspriser presenteras av både SCB och Svensk mäklarstatistik. Statistiken från SCB presenteras efter lagfartshantering och grunddata kommer alltså från Lantmäteriet. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka två månader. Alla försäljningar inkluderas, oavsett om mäklare använts eller ej. Siffror från Svensk mäklarstatistik hämtas in efter kontraktsskrivning.