Från 2009 till 2017 ökade andrahandshyrorna för bostadsrätter med 84 procent och för hyresrätter med 59 procent.

Den genomsnittliga hyran i landet på andrahandsmarknaden var 2009 117 kronor för bostadsrätter, 93 kronor för hyresrätter, och 158 kronor för rumsuthyrning. 2017 var månadshyran 215 kronor per kvadratmeter för en bostadsrätt, 148 kronor för en hyresrätt och 234 kronor per kvadratmeter för rumsuthyrning. I Boverkets rapport översätter man det till en månadshyra på 16 340 kronor för en bostadsrätt på 76 kvadratmeter och 10 508 kronor för en hyresrätt på 71 kvadratmeter.

Hyresnivåerna varierar kraftigt mellan storstadsområden och resten av landet. När det gäller andrahandsuthyrningen av bostadsrätter var månadshyran per kvadratmeter i kommuner med över 75 000 invånare (dit Uppsla hör i studien) år 2009 98 kronor. 2017 låg hyran på 156 kronor.

2013 gjordes en lagändring för uthyrning av bostadsrätter och villor i andra hand och hyrorna släpptes friare. Genom att göra det mer lönsamt att hyra ut i andra hand var tanken att bostadsbristen skulle dämpas.

– Lagändringen gällde ägda bostäder, men det verkar som att även hyresrätterna har dragits med i hyresutvecklingen, även om andrahandshyrorna där ligger på en lägre nivå, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket och projektledare för rapporten till Hem&Hyra.

När det gäller uthyrningen av rum i bostäder ligger hyresnivån högst. I kommuner med fler än 75 000 invånare har hyresökningen i snitt varit 56 procent från 2014 till 2017.