Uppsala län följer riksutvecklingen över fem år med en prisökning på 39 procent (mot 40 procent för riket), enligt de senaste siffrorna från Svensk Fastighetsförmedling.

Bryter man ned siffrorna på kommunnivå är det bara Östhammar som sackar efter med en ökning på i sammanhanget mer beskedliga 27 procent. Värst är Heby med 46 procent. Toppnoteringen i landet står Älvdalen för med 86 procent.

Om man ser till det senaste året så finns den största uppgången i Enköpings kommun med 18 procent. Det är endast Heby (3 procent) som inte ståtar med en högre prisökning än riket.