Brukar du prata med dina plantor? Det sägs ju vara bra, vår utandning ger koldioxid och allt det där. Samtidigt kan det kännas lite – i brist på bättre ord – fånigt. Känslan hindrar mig från långa monologer med mina plantor i dag. Som barn däremot var jag en flitig växtkonversatör. Vattnade och småpratade om ditten och datten. Men det var en ensidig konversation. Växter är som bekant rätt tystlåtna.

Men de pratar inte desto mindre för det. De kommunicerar faktiskt av bara den. Och på fler vis än vi människor någonsin kan ana.

Plantor samtalar både över och under jord med bland annat beröring, dofter, vibrationer och kemiska substanser. En växt som är angripen av skadegörare kan varna sina grannar så att de i förväg kan aktivera ett försvar mot angreppet. De hjälper varandra!

I boken “Trädens hemliga liv” beskriver skogsvaktaren Peter Wohlleben hur skogens invånare vårdar sina "avkommor" under många decennier. Moderträdet levererar näringsämnen via rotsystemet till yngre plantor.

Växtneurologiprofessorn Stefano Mancuso går ännu längre. Han förklarar i boken “Brilliant Green” att växter är utvecklade och avancerade. Växter ska inte nödvändigtvis ses som underordnade djur och människor.

På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala finns forskarkollegan Velemir Ninkovic. Han ger sig inte in i den här kontroversiella diskussionen, men konstaterar att växter är långt ifrån enkla organismer. Kommunikationen bland växter är helt klart komplex. Det "snackas" mellan växter av samma och av olika arter, vilket i sin tur kan påverka till exempel insekter.

Velemir Ninkovic leder en forskargrupp som studerar odlingssystem och växtsamspel. För honom är det viktigt att visa nyttan av att förstå växter bättre. Om vi människor lär oss tolka växters språk och signalsystem är det möjligt att vi kan manipulera fram försvarsbeteenden mot skadegörare. Om vi hajar växtlingot är förhoppningen att vi hittar sätt att minska mängden gifter på våra odlingsmarker.

Och hur är det egentligen? Ska man prata med sina växter? Koldioxiden från vår utandning har ingen stor betydelse för växters välbefinnande, menar SLU-forskaren Velemir Ninkovic, men det kan vara så att växter svarar på vibrationerna som bildas när vi pratar. Vad vi säger spelar ingen roll, men rörelsen i luften kan ha betydelse. Vibrationen kan få vissa arter att växa bättre.

Pröva själv hemma så får du se vilka plantor som gillar det. Så fånigt eller inte, helt dåligt kan det inte vara att prata med växterna.